Atlantis gevonden! Plato’s verhaal klopt. Geschiedenis mensheid moet worden herdacht

Atlantis gevonden!

Het legendarische verhaal van Atlantis, het eiland dat in 1 dag door de zee werd verzwolgen, is gevonden en blijkt op waarheid berust te zijn. Waar heeft het al die tijd gelegen? In de transatlantische oceaan tussen Europa en Amerika in, zoals sommige wetenschappers denken? Ligt het onder het ijs verstopt van Antartica misschien of toch ergens in Azië? In de loop der tijd zijn er vele theorieën geweest, maar geen enkele wetenschapper heeft kunnen bedenken dat het hoofdeiland van Atlantis met zijn bekende ringen in de woestijn van de Sahara zou liggen. ‘Sodeju?!’ Ik leg het uit..

Richat constructie is Atlantis

Richat constructie of ‘Oog van Afrika’ rechts. Links tekening Atlantis.

Het beroemde verhaal van Atlantis werd voor het eerst bekendgemaakt in de Westerse wereld door Plato. In zijn boeken Critias en Timaeus verteld hij dat zijn verre familie, een rechtsgeleerde en staatsman Solon, een uit Athene afkomstige Griek, rond 600 v. Chr. naar Egypte is gevaren om de op dat moment oudst bekende geschiedenis te leren. Het verhaal waarmee hij terugkeerde was over een bijzondere, machtige en grote zeevarende beschaving genaamd Atlantis, welke op een dramatische wijze in 1 dag door de zee verzwolgen zou zijn geweest.

“In een enkele dag en nacht van ongeluk verdween het eiland Atlantis in de diepten van de zee.”

Plato

Piramides in de zee van Cuba

Dit Atlantis strekte zich uit over vele gebieden van de aarde. Er schijnen plekken te zijn geweest in Europa waar ze nederzettingen hadden aan de kust, plekken in Azië waar ze aan de kust gebieden bewoonden, Egypte zou deel hebben uitgemaakt van Atlantis en zelfs Amerika, waar in de zee bij de kust van Cuba piramides zijn gevonden, zou onderdeel van Atlantis zijn geweest.

Piramides in de zee bij West Cuba. Bron Ancient Origins

Waar wij geleerd hebben dat oude beschavingen niet tussen verre continenten konden varen en dat Columbus Amerika heeft ontdekt in 1492, daar blijkt de waarheid toch behoorlijk anders te liggen wanneer het op Atlantis aankomt.

Atlantis navigeerde de wereld rond

Atlantis was volgens Plato speciaal. Het was niet zomaar een beschaving van vroeger. Atlantis had in zijn tijd wijze koningen en koninginnen en had voor die tijd vergevorderde technologieën, zoals misschien het Antikythera mechanisme, wat een soort klok was en door wetenschappers ook wel omschreven wordt als de eerste computer. Dit item is niet zo oud als de legende van Atlantis, maar dient als voorbeeld van technologieën die in de oudheid gebruikt werden.

Antikythera mechanisme. Gedateerd op 2000 jaar oud. Bron: Vox

Piri Reis map laat Antartica zien

Dergelijke technologieën zorgde ervoor dat zij de aarde rond konden navigeren en dit voor vele jaren gedaan zouden hebben. Enkele oude mappen zijn gevonden, zoals de Piri Reis map, welke Antartica tekenende vele jaren voordat het ontdekt was. Waar dit op zichzelf al bijzonder is, wordt de map helemaal bijzonder wanneer je ziet dat Antartica getekend is zónder dat er ijs op ligt. Dit zou betekenen dat de originele mappen waar de Piri Reis map op gebaseerd is, gezien de map zelf een samenstelling van eerdere mappen is, meer dan 10.000 jaar oud moeten zijn geweest, omdat Antartica alleen voor die tijd zonder ijs geweest zou kunnen zijn.

Piri Reis map, jaar 1513. Bron Curiosmos

Younger Dryas impact theorie

Hoeveel jaren Atlantis bestaan heeft, wanneer het precies begonnen is, is niet bekend. Echter wanneer Atlantis onder water is gegaan zou volgens Plato 9000 jaar geleden zijn geweest van het moment dat hij zelf leefde. Dit zou betekenen dat Atlantis ongeveer 11.500 jaar geleden kopje onder zou zijn gegaan.

Recente ontwikkelingen in de archeologie hebben onlangs een nieuwe theorie gevonden, welke inmiddels ook wijd gedragen wordt door wetenschappers, waarin er uit wordt gegaan van een massa uitsterving evenement waarbij delen van een komeet ingeslagen zouden zijn op de op dat moment kilometers diepe ijslaag in Noord Amerika en ook Noord Europa, waardoor er een plotselinge smelting van ijs op enorme schaal moet zijn ontstaan en er een tsunami van ongekende proporties de wereld rond zou zijn gegaan.

Deze theorie wordt ook wel de Younger Dryas Impact theorie genoemd. Deze impact zou ongeveer 12.000 jaar geleden moeten zijn gebeurd, precies op het moment dat Atlantis kopje onder zou zijn gegaan volgens Plato.

Vloed mythes

Een dergelijk groot evenement van een wereldwijde vloed vinden we terug in vloed mythes van over de hele wereld. De Maya’s in Zuid Amerika vertelden in hun Popul Vuh over een grote vloed, de Hindu’s in India, de Sumeriërs in Irak en de meest bekende is natuurlijk het verhaal van Noah in Israël, welke een ark moest bouwen van God en samen met vele dieren de grote vloed en storm moest uitzitten totdat de wateren zouden wegtrekken.

Ark van Noah. Bron Ozy

Wetenschappers hebben dit altijd afgedaan als mythes die niet op waarheid gebaseerd konden zijn, want het was immers niet mogelijk dat er zoveel water in zo’n korte tijd vanuit de ‘hemel’ naar beneden kon vallen. Nu was men in de bijbel ook niet helemaal duidelijk dat dit was gekomen door een komeet die op een enorme ijslaag gevallen zou zijn, maar ach, men kan zien waar de misvatting vandaan is gekomen.

Bijzondere uiterlijk Richat constructie

De Richat constructie of ‘Eye of Africa’ is pas voor het eerst ontdekt in 1965 tijdens een ruimtevaartmissie waarop het vreemde uiterlijk in het oog sprong van astronauten. Dit verklaart waarom het voor die tijd niet gevonden kon worden, omdat als je er naast staat je de ringen niet goed kunt zien, mede doordat het gebied zo groot is. De Richat constructie is namelijk ongeveer 25 kilometer breed, wat overeenkomt met de grote die Plato aanhaalt over het eiland.

Voorstelling van Atlantis

De plek waar Atlantis gevonden is, namelijk midden in de Sahara, is opzienbarend. Hoe kan het dat de stad van de zee in een woestijn blijkt te liggen? Niet al te lang geleden was de sahara een groen landschap, zo vertellen wetenschappers. De Afrikaanse vochtige periode begon ongeveer 15.000 jaar geleden en hield op te bestaan slechts 5000 jaar geleden. In die periode bestond de Sahara uit groene landschappen met meren waar allerlei vormen van leven hebben kunnen bestaan.

Richat constructie ligt in Mauritanië, 400 km van de kust

De bijzondere constructie is uniek in de wereld en wetenschappers hebben moeite om zijn oorsprong te verklaren. Hun beste verklaring is dat gesmolten gesteente als een soort vulkaanuitbarsting omhoog is geduwd, maar zich niet volledig door heeft gezet, waardoor het weer op zijn plek terug is gevallen. Het verharden van de lava heeft gezorgd voor het unieke uiterlijk wat als 2 druppels water overeenkomt met de beschrijving van Plato zijn Atlantis.

Kloppende kenmerken Richat en Atlantis

Naast de kloppende grootte welke Plato aanhaalt als 127 stadia, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 23,5 km breed, wat precies de grootte is van de Richat constructie, zijn er nog vele andere kenmerken welke Plato omschreef in zijn boeken die blijken te kloppen bij het Oog van Afrika.

“Er waren afwisselende zones van zee en land, groter en kleiner, die elkaar omsingelden. Er waren er twee van land en drie van water, die werden gedraaid alsof er een draaibank was met elk een omtrek op gelijke afstand van het centrum.”

Plato
Richat constructie of Oog van Afrika

De kenmerkende ringen waren 2 van water en 3 van land, welke duidelijk te zien zijn op de foto. Atlantis zou daarnaast bergen hebben met prachtige watervallen die in het noorden zouden liggen en als verdediging vormden voor indringers. Deze bergen zijn ook duidelijk te zien op de foto.

De watervallen, of overblijfselen daarvan, die vanuit de bergen richting Atlantis stroomden, kunnen ook duidelijk worden waargenomen wanneer je een gedetailleerde afbeelding bekijkt.

Noorden Richat constructie

De zuidkant van Atlantis zou zich openen naar de zee toe en de oostkant zou bestaan uit grote vlaktes zonder bergen. Aan de zuidkant is een uitgang te zien wat lijkt op een waterweg die in die periode geleid zou kunnen hebben naar de zee, die toen veel meer landinwaarts had moeten lopen.

Richat constructie met wateruitgang in het zuiden

“Atlantis maakt deel uit van de Atlantische Oceaan die nu niet meer per schip bereikbaar is. Toen Atlantis door de aardbeving tot zinken werd gebracht, werd het een ondoordringbare modderbarrière voor reizigers die vandaar naar elk deel van de oceaan zeilden.”

Plato

Plato beschreef dus letterlijk dat waar Atlantis eerst bereikbaar was voor zeereizigers, dat dit na de aardbeving en de daarop volgende tsunami er alleen nog modder over bleef en er niet meer naar Atlantis toe gevaren kon worden.

Bijzondere kenmerken van de sahara

Naast het feit dat de Sahara vroeger groen en vol met water is geweest, is een ander feit wat mensen vaak niet weten, dat het zand van de Sahara van origine uit de zee afkomstig is. Kun je voorstellen wat voor een enorme tsunami er overheen moet zijn gekomen?

En dat niet alleen, maar er zijn zelfs skeletten gevonden van walvissen in Mauritanië. Zelfs zoveel dat ze er een ‘vallei van de walvissen’ aan hebben vernoemd, genaamd Wadi El Hitan.

Wadi El Hitan, Mauritanië. Bron Wikipedia

Archeologische vondsten

De combinatie van de vele overeenkomende kenmerken zoals beschreven in Plato zijn werken en de kenmerken van de Richat constructie, samen met de theorie van de Younger Dryas Impact en andere voorbeelden bewijzen dat er een oudere, pre-vloed beschaving heeft kunnen bestaan.

Meerdere archeologische vondsten zijn ontdekt en worden zelfs als souvenir door de lokale bevolking aangeboden aan toeristen. Opvallend op de foto hieronder zijn naast de punten van een speer dat er ook kanonskogels lijken te zijn gevonden. Hadden de Atlantiërs het buskruit al 15.000 jaar geleden uitgevonden?

Archeologische vondsten Richat constructie. Bron: Docu Visiting Atlantis

Wetenschappers staan niet te springen

Nu zijn er nog meer punten die Plato aanhaalt en overeenkomen bij de Richat constructie, maar een overtuigende hoeveelheid bewijs is al geleverd. Opvallend is het dan ook dat de regerende autoriteiten van de wetenschap dit nog niet hebben opgepikt als interessant verhaal.

Zou de reden misschien zijn dat ze niet staan te trappelen om dit te onderzoeken omdat ze de complete geschiedenis van de mensheid weer opnieuw moeten zullen definiëren? Meerdere wetenschappers zullen hun staande theorieën gedeeltelijk zien veranderen en opnieuw moeten zien in te delen in een herziene, maar o zo interessante geschiedenis.

Het is afwachten totdat er iemand moedig genoeg is om de gevestigde orde van starre wetenschappers zo ver te krijgen om een wat meer open mindset te tonen voor onderwerpen die niet binnen hun bestaande theorieën vallen. Gelukkig is daar het internet wat de route van koppige wetenschappers omzeilt zodat het gezonde verstand kan bovendrijven zoals Atlantis heeft gedaan na al die jaren verstoppertje met ons te hebben gespeeld.