Categorie: EU

De EU of Europese Unie is het overkoepelende machtsorgaan wat Nederland en zijn andere 26 lidstaten moet verblijden met vrije doorgang en verbeterde economische handel binnen de lidstaten. Opgericht in 1958 door 6 landen, waaronder Nederland, bleef de EU stapje voor stapje groeien met de toevoeging van andere landen met in 1993 de getekende overeenkomst van Maastricht waarin de huidige structuur van de EU bepaald is.

Verwatering soevereiniteit van de EU landen

Afspraken over de verhouding van wetsbepalingen tussen de lidstaten en de EU zijn grotendeels vastgelegd in de verdragen die tussen deze partijen zijn getekend. Er zijn zaken die de EU volledig bepaald, maar ook zaken die de lidstaten bepalen en zaken waarbij het bepalings recht gedeeld wordt. Echter de praktijk wijst uit dat de grote richtlijnen worden bepaald door de Europese Unie, zoals op het beleid van handelsverdragen, het immigratiebeleid en klimaatpolitiek. Onderwerpen welke enorme impact hebben op ons leven waarbij de lidstaten zelf minimale invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen.

Agenda 2030

De 17 SDG’s of Sustainable Development Goals van de United Nations, inclusief EU lidstaten, behelzen een vastgelegd plan om tegen het jaar 2030 een ingrijpende verandering te verwezenlijken. Met doelen als ‘geen armoede’, ‘geen honger’ en ‘goede gezondheid’ voor alle mensen op aarde klinkt het als mooie doelen om na te streven. Critici trekken echter de wijze waarop dit nagestreefd wordt in twijfel gezien het ook zomaar leest als blauwdruk om een nieuwe wereldwijde communistische staat in te luiden. Hoe goed zijn de goede bedoelingen van de United Nations en zijn lidstaten?