Black Lives Matter en Het misbruik van racisme

Black Lives Matter

Inmiddels kennen we allemaal de verschrikkelijke beelden van George Floyd. De arrestatie waarbij Floyd om zijn leven smeekte en de politieman die zijn knie veel langer dan nodig was op zijn nek legde, met fatale gevolgen. Verschrikkelijk om te zien, en de video heeft dan ook vele emoties losgelaten van over de hele wereld met als toppunt de protesten van Black Lives Matters en Antifa. Protesten die in de Verenigde Staten al snel uit de hand liepen en hebben gezorgd voor enorme verwoesting en plunderingen. Deze protesten zijn nu ook naar de rest van de wereld aan het overslaan, waaronder Nederland. Moeten wij nu ook de handen ineen gaan slaan tegen racisme? Wat is het doel en gevolg als we dit doen? Bestrijden we dan wel echt racisme?

Black Lives Matter Protest Amsterdam. Bron: Glamour NL

Black Lives Matter protest Nederland

Racisme is een gevoelig onderwerp in onze samenleving. Als multicultureel land laat Nederland al vele jaren zijn samenleving openstaan voor andere etniciteiten en nieuwe culturen. We zijn inmiddels samen opgegroeid met mensen van allerlei kleuren. We hebben verdriet beleefd, vreugde gedeeld en vriendschappen gemaakt. Racisme is een ding van het verleden, een ver ver verleden in de tijd dat Nederland nog slavernij bedreef en men echt neerkeek op zwarte mensen, toch?

“Nederland is best wel racistisch. we zijn ons daar lang niet altijd van bewust. Dat maakt het ook zo moeilijk om er iets aan te doen.”

Halleh Gorashi, hoogleraar diversiteit en integratie

De Groene Amsterdammer deed een onderzoek naar racisme in Nederland. Hun conclusies waren dat het moeilijker is voor mensen met een migratie achtergrond om hogerop te komen in bijvoorbeeld scholen en bedrijven. Een onderzoek op de woningmarkt gaf bijvoorbeeld aan dat je 28% meer kans hebt een positieve reactie te krijgen als je Jaap heet dan als je Rachid heet.

“Het institutionele racisme waar veel activisten zo fel tegen strijden is minder zichtbaar, maar daarom niet minder ingrijpend. Het is een vorm van racisme die tot uiting komt in ongelijkheid van onder meer ‘wealth, income, employment, housing, political power and education’.

De Groene Amsterdammer ‘Goede bedoelingen zijn niet goed genoeg’

Wat is racisme

Dit is voornamelijk het racisme waar veel activisten zo fel tegen strijden, het institutionele racisme. En het is tegelijkertijd ook de plek waar de term ‘wit privilege’ vandaan komt. Oftewel het voordeel wat je hebt in de maatschappij als je wit zou zijn.

Wat de cijfers van de rapporten in het onderzoek echter niet laten zien, is hoe de cijfers in verhouding staan van andere rassen. Wat is het percentage van acceptatie als je niet Rachid zou heten, maar bijvoorbeeld Lee (Aziatisch)? Of wat is het percentage als je Pedro (Zuid-Amerikaans) of Luca (Zuid-Europees) zou heten?

Waarschijnlijk zul je dan hele andere cijfers krijgen die een stuk dichter bij witte mensen liggen. Hierdoor zou dan al gelijk de bewering van ‘wit privilege’ komen te vervallen. Maar waar komt het dan eigelijk vandaan dat we minder snel iemand accepteren met een Arabische achtergrond en wellicht ook iemand minder snel accepteren met een Afrikaanse achtergrond? Zijn mensen van nature racistisch?

Wanneer we naar een ander land toe gaan hebben we allemaal even tijd nodig om aan mekaar te wennen. Wanneer je als wit persoon, of welke kleur dan ook, in een ander land gaat wonen en werken, waar men jou soort mensen niet gewend zijn, dan zal men iets terughoudender zijn in het aangaan van een nieuwe woon of werksituatie. Niet omdat je een bepaalde kleur hebt, maar puur om het feit dat je anders bent en het een menselijke eigenschap is om voorzichtig om te gaan met dat wat onbekend is. Iets wat door de jaren ontstaan is uit ervaring en dus een nuttige eigenschap is.

Daarnaast kunnen ook sociale aspecten meespelen zoals een bovenmatig hoog criminaliteitscijfer van een bepaalde nationaliteit in een land of het hebben van een verschil in cultuur wat dermate groot is dat er nadelige zaken bij kunnen komen kijken zoals dat de gezondheid in het geding kan komen bij de maand Ramadan, wat een effect kan hebben op de productiviteit van een medewerker.

Deze verschillende aspecten spelen natuurlijk allemaal mee bij het integreren van verschillende soorten mensen en hebben helemaal niets met racisme te maken. Puur racisme is wanneer men het eigen ras beter vind en hoger plaatst dan een ander ras. Natuurlijke verdediging van de eigen wereld is niet iets wat daaronder valt.

Doet Black Lives Matter ertoe?

Het ogenschijnlijk nobele doel van de Black Lives Matter beweging waarin wordt opgekomen voor het zwarte ras wat systematisch onderdrukt zou worden in de huidige wereld is dan ook ongegrond en heeft in werkelijkheid een averechts effect.

Niemand zal ontkennen dat in Nederland ten tijde van de slavernij er echt racisme was. En niemand zal ontkennen dat de VS daar later nog een schepje bovenop deed met de oprichting van de KKK en de Jim Crow wetten en de ‘segregation’ periode (beiden opgericht door de Democraten trouwens). Maar om nu de hele maatschappij te beschuldigen van institutioneel racisme “wat we waarschijnlijk niet eens door hebben” is een ongekende mentale aanval op de dominante cultuur, in dit geval de witte samenleving. Het is onrechtvaardig, ongegrond en het doet af van de werkelijke reden waarom deze groepen minder snel geaccepteerd worden binnen instituties.

Gebrek aan zelfreflectie

De werkelijkheid leert ons namelijk dat de groepen die minder snel geaccepteerd worden vaak zelf problemen kennen binnen de eigen gemeenschap. In het geval van George Floyd en de zwarte gemeenschap in de VS zou het volgens Black Lives Matters gaan om institutioneel racisme bij de Amerikaanse politie.

Zoals we uit deze grafiek kunnen opmaken staat hier dat er meer witte mensen worden gedood dan zwarte mensen door de politie. Er zijn echter ongeveer 5x zoveel witte mensen in de VS dan zwarte mensen. Dat betekend dat zwarte mensen ongeveer 3x zoveel kans maken om gedood te worden door politie dan witte mensen. Is dit een bewijs van racisme? Statistieken kunnen een ontzettend vertekend beeld geven wanneer je niet het volledige plaatje krijgt voorgeschoteld.

Wanneer we het officiële rapport van alle criminaliteiten erbij pakken uit 2018 van witte Amerikanen en zwarte Amerikanen, waarbij de middelste cijfers overtreders voorstellen en de rechter cijfers slachtoffers, dan komen we uit op dat 1,5% van alle witte mensen een overtreding maken en dat het bij zwarte mensen op 3,4% zit. Dat is een factor van 2,3. Er worden dus ook meer overtredingen gemaakt door zwarte mensen dan witte mensen en daardoor is de kans dat zwarte Amerikanen worden gedood door de politie ook groter.

Als we eerder hebben vastgesteld dat zwarte Amerikanen 3x zoveel kans hebben te worden gedood puur op basis van populatie en nu daar de mate van overtredingen vanaf halen dan wordt dat verschil verlaagd naar een factor van ongeveer 0,7. Wat dus betekend dat er nog steeds wel meer zwarte mensen worden neergeschoten dan witte mensen door de politie, maar dat dat aantal een stuk lager is dan men doet voorkomen.

Deze Black Lives Matter protesten gaan daarnaast veelal over het geweld en onrecht wat zwarte Amerikanen wordt aangedaan op systematische basis in Amerika, volgens BLM. Echter wijst de praktijk uit dat de meeste overtredingen tussen de verschillende rassen in Amerika vooral worden gedaan door zwarte Amerikanen op witte Amerikanen en niet andersom. Dat verschil in aantal is maarliefst 488.170 in 2018. Wetende dat er ongeveer 5x zoveel witte Amerikanen zijn dan zwarte Amerikanen dat zet dat het aantal overtredingen van witte Amerikanen op zwarte Amerikanen van in totaal 59.778 in een heel ander (nog lager) perspectief.

In plaats van de bewering dat er d.m.v. racisme geweld wordt gedaan vanuit wit naar zwart, is de werkelijkheid dat zwart veel meer geweld doet aan wit in Amerika.

Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Wellicht een hogere mate van armoede? Wellicht een probleem in de eigen cultuur? Wellicht dat de huidige racisme beschuldigingen tegen de witte mens er iets mee te maken hebben? Het zal een combinatie van elementen zijn. Echter 1 ding is duidelijk, voor George Floyd maakt dat nu niets meer uit.