Ware gelijkheid en de verbinding tussen Black Lives Matter en Karl Marx

Ware Gelijkheid Black Lives Matter

We leven in de westerse wereld in een wereld waar steeds vaker de roep naar gelijkheid wordt verkondigd. Waar groepen tegenover mekaar komen te staan waarbij de ene groep de andere groep een beschuldigende vinger toewijst, als die dominante groep buitenproportioneel vertegenwoordigd is in een bepaalde situatie, zoals op de werkvloer of bij een sport. Dit kan maar één ding betekenen volgens sommige mensen, de dominante groep onderdrukt de groep die ondervertegenwoordigd is. En dus moet er verandering komen middels quota’s op geslacht en op ras. Ga je niet akkoord? Dan is sociale uitsluiting, shaming en zelfs geweld gerechtvaardigd om jou te doen gehoorzamen. Want wat deze mensen geloven is waar! Maar is dat wel zo?

Het huidige boegbeeld van deze nieuwe beweging naar sociale gelijkheid toe is de ‘succesvolle’ Black Lives Matter groep. Ik zeg succesvol daar deze zich succesvol heeft weten te integreren in de grootste sporten wereldwijd zoals de Formule 1, met Lewis Hamilton als grote uithangbord, in Nascar met Bubba en zijn neppe strop, in de voetbalwereld waarbij wordt geknield en de NBA waarbij de vrouwen gewoon weglopen om een statement te maken tegen vermeend racisme.

In Nederland heeft de Black Lives Matter beweging zich laten spreken middels demonstraties in alle grote steden, waarbij de grote demonstratie op de dam er uitsprong doordat men zich niet aan de coronamaatregelen hield die op dat moment golden.

Hoe een Social Justice Warrior geboren wordt

De Social Justice Warrior, of krijger van sociale gelijkheid, is een fenomeen wat nu enkele tientallen jaren geleden is begonnen te groeien op voornamelijk Amerikaanse scholen en universiteiten. Er worden nu al vele jaren lang lessen gegeven aan studenten die leren dat er sociale ongelijkheid is in de wereld en zoeken naar oplossingen om dit te verbeteren.

“Students studying this field use critical examination of themselves, others, institutions and events to find patterns of inequality, bigotry or discrimination, then explore possible solutions to the problems they’ve identified.”

Resilient Educator

Nu moet er gezegd worden dat elke wolf in schaapskleren aan de buitenkant er goed uitziet, zelfs extra goed, een lief schaap wil je misschien zelfs wel een aai over de bol geven. Echter wanneer je dieper gaat kijken wat achter de sluier schuil gaat dan verandert de perceptie volledig.

Want klopt het wel wat er wordt beweerd? Worden studenten wel écht gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken, naar anderen, naar instituties voor ongelijkheid en racisme? Of is er maar één waarheid mogelijk waar iedereen zich achter moet schikken en je dus een situatie hebt waarbij kritisch nadenken in de kiem wordt gesmoord en het krijgen van een verhoogd zelfbewust zijn onmogelijk wordt gemaakt?

De achterliggende Marxistische ideologie

Oprichters van Black Lives Matter, in de video hierboven, spreken zich uit over de achterliggende ideologie van Black Lives Matter. Patrisse Cullors zegt dat ze getraind is in de Marxistische ideologie, door sommige ook wel de vader van het communisme genoemd, om een werktuig te worden voor de zwarte gemeenschap, waarmee bepaalde doelen kunnen worden gehaald. Maar wat zijn die doelen dan precies? Wat wil een Marxist bereiken?

“De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd.”

“De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen.”

“De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.”

“Revoluties zijn de locomotieven van de geschiedenis.”

Karl Marx

Karl Marx predikt dus het bestaan van een klassenstrijd tussen de bourgeoisie, of de rijkere klasse, en de klasse die niet zoveel rijkdom heeft en is van mening dat de ene de ander onderdrukt en zegt dat het goed zou zijn als de ‘onderdrukte’ klasse de onderdrukker middels revolutie omver werpt.

De vuist van het slachtofferschap

La revolucion! Is een bekende term die de communistische held Che Guevara opperde toen hij samen met Fidel Castro Cuba veroverde. Revoluties worden middels het bekende vuist symbool wereldwijd gebruikt om bestaande overheden omver te werpen.

Black Lives Matter

De vuist van Black Lives Matter is dan ook niets anders dan een communistisch en dus politiek gedreven symbool om niet alleen de huidige president in Amerika, de leider van de vrije (tot een bepaalde hoogte) kapitalistische wereld omver te werpen. Black Lives Matter is een politiek wapen die onder het mom van gelijkheid en slachtofferschap zwarte mensen willen verheffen boven alle andere rassen.

Het goede van Karl Marx

Nu moet ik Karl Marx wel een klein beetje krediet geven. Het klopt namelijk dat er een kapitalistische bourgeoisie is in de wereld, een kleine elite van de grootste bedrijven, zoals Amazon, Facebook, maar ook bedrijven als Monsanto of Lockhead Martin, welke enorme hoeveelheden rijkdom hebben vergaard middels het creëren van producten en vooruitgangen die er eerder niet waren.

Echter, over het algemeen zijn dit verrijkingen geweest die mensen vrijwillig hebben geadopteerd en staat het voeren van een bedrijf en het vergaren van rijkdom dus niet gelijk aan het onderdrukken van mensen met minder rijkdom, wanneer deze mensen vrijwillig geld geven aan mensen met rijkdom.

Echter, wanneer die elite van een relatief kleine groep mensen, politici, koningshuizen en bedrijven, het ogenschijnlijk vrije systeem waarin wij leven dermate manipuleren zodat regels ervoor zorgen dat rekeningen blijven stijgen, maar de koopkracht kleiner wordt en dat nieuwe technologieën verborgen worden gehouden, welke de mensen met minder rijkdom enorm zouden helpen, dan is er inderdaad een kleine elitaire bourgeoisie welke een enorme hoeveelheid mensen met minder macht en rijkdom onderdrukt houdt.

Overeenkomstige belangen

Is de woede van de ongelijke klassenstrijd van Black Lives Matter gericht op de werkelijke onderdrukker? Namelijk de kleine elite die de politiek manipuleert en de economische verschillen steeds groter maakt? Allesbehalve dat. Sterker, Black Lives Matter wordt gefinancïeerd door deze elite, daar George Soros, welke vele revoluties heeft gefinancïeerd zich nu ook openlijk bezighoudt met partijen als Black Lives Matter.

Waarom zien we nu dan een samenwerking van de twee partijen die mekaar juist omver zouden moeten werpen? De woede van Black Lives Matter is namelijk gericht op de witte mens, die onherroepelijk racistisch is omdat zwarte mensen ondervertegenwoordigd zijn in verschillende aspecten van de samenleving. Deze witte mens vertegenwoordig tegelijkertijd voornamelijk de middenklasse van de samenleving welke op zijn beurt weer een vijand is voor de communisten.

“The Truth About Socialism: It Doesn’t Care About the Middle Class. It’s About Keeping the Ruling Class’ Power”

Lee Edwards Ph.D

Meeste kansen in westerse landen

Klopt het eigelijk dat vandaag de dag in Amerika of in Nederland niet witte mensen minder kansen krijgen? Er zal toch heus een reden zijn dat westerse landen het meest gewild zijn om naartoe te emigreren door niet westerlingen? Men heeft hier recht op allerlei zaken waar men in niet witte landen geen of nauwelijks recht op heeft, zoals zorg, juridische hulp en het krijgen van een inkomen.

Daarnaast kan elk persoon van elk ras alles worden wat diegene maar wilt en wordt de rijkdom op die manier eerlijk verdeeld aan diegene die er bereid zijn voor te willen werken én dus wordt het zelfs gratis weggegeven aan mensen van alle rassen die er ook niét voor willen werken. En ja ook in Amerika gebeurd dat, middels ‘welfare’. Hoewel Nederland in verhouding meer geeft, leven er tientallen miljoenen mensen in Amerika van geld dat ze krijgen van de staat, zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen.

Nu klopt het dat er vooroordelen zijn tussen verschillende rassen? Dat zeker. Echter, zit in elk vooroordeel een kern van waarheid verstopt. In plaats van boos te worden op vooroordelen is het beter te kijken waar die vooroordelen vandaan komen en op die manier écht het probleem in de kiem te smoren. Het probleem ligt dan dus vaak niet bij de ander, maar bij de groep zelf, in dit geval de zwarte gemeenschap die zich onderdrukt voelt.

Nu bestaat er natuurlijk ook wel écht racisme en is het ook goed hier wat van te zeggen, zoals er gebeurd is bij het zwarte pieten debat. Echter heeft een ieder recht op zijn vrijheid van meningsuiting, zelfs als dat een ander kan kwetsen. Het is dan de uitdaging om deze negatieve mensen op argumenten te kloppen in plaats van middels geweld.

Black Lives Matter is in zijn kern racistisch

Naast het feit dat Black Lives Matter als politieke ideologie socialisme en communisme heeft, is deze in zijn kern puur racistisch. Black Lives Matter draait dan ook volledig om zwarte mensen en dit wordt goed gepraat vanuit het slachtofferschap dat er heerst middels het slavernij verleden.

Was het nu geweest dat Black Lives Matter écht gelijkheid zou wensen dan hadden ze niet alleen witte mensen aangesproken, maar hadden ze ook zichzelf kritisch bekeken. Wat kan er kritisch worden gezegd over zwarte mensen die zich onderdrukt voelen? De cultuur die er heerst binnen de zwarte gemeenschap is over het algemeen genomen anders dan de cultuur die er heerst binnen witte mensen. Nu is een verschil op zichzelf niet erg, mits dat wel gepaard gaat met goede moralistische waarden.

Gebrek aan zelfreflectie

De Black Lives Matter beweging eist respect zelfs voor criminelen die veel kwaadaardige keuzes hebben gemaakt in hun leven of zien misplaatste agressie niet als iets negatiefs. Zwarte mensen moeten worden gerespecteerd puur om het feit dat ze zwart zijn. En niet om het feit dat ze goede waarden er op na houden, zoals het hebben van respect voor de familie, het zich onthouden van geweld en het plegen van overspel. Iets wat overmatig veel voorkomt in de zwarte gemeenschap.

Zolang zwarte mensen deze problemen in de eigen gemeenschap niet met een kritische en zelfbewuste blik gaan bekijken en alle problemen op anderen projecteren zal er altijd ongelijkheid blijven in de strijd voor gelijkheid.

Ware gelijkheid

Dat brengt mij op de kern van wat ware gelijkheid tussen rassen en individuele personen precies inhoudt. Karl Marx en zijn communistische ideologie zit fout in dat deze pleiten voor gelijkheid. Daar de werkelijkheid zo is is dat iedereen anders geboren wordt. Zelfs als we in een utopische communistische wereld geboren zouden worden, dan heeft elk persoon als nog een ander soort DNA, waarbij de ene op een bepaald gebied beter zal presteren, dan een ander.

Ware gelijkheid zou dan zijn wanneer iedereen van binnen een dermate hoog zelfbewustzijnsniveau weet te creëren, welke diegene ook echt zelf heeft kunnen vinden en niet gestuurd wordt vanuit een linkse agenda zoals nu gebeurd, zodat elk persoon zijn eigen kwaliteiten ten volle kan benutten.

En mocht je nu bijvoorbeeld Afrikaanse wortels hebben en je wilt jezelf op dat gebied ontwikkelen, dan is het je natuurlijk hartstikke gegund om die route te kiezen. Wat alleen wel gewaardeerd zou worden, is dat je die route niet neemt ten koste van de heersende cultuur en die respecteert welke jou in je huis, in zijn land heeft opgenomen en je alle kansen heeft gegeven om jezelf te ontwikkelen. Want dat mijn beste sociale krijger, is échte gelijkheid.