Poging tot het begrijpen van de linkse medemens

Ik ben een Schaap analyse

Verschillen tussen mensen zijn er altijd al geweest. Echter is er geen andere tijd geweest die de verschillen in denkwijzen zo naar voren laten komen als er nu bij de ‘pandemie’ Covid-19 gebeurt. En niet zonder reden natuurlijk, gezien er nooit eerder een tijd is geweest welke de wereld zo snel doet veranderen van een relatief vrije wereld in een medische politiestaat. De meeste mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum hebben dit op een of andere manier door. De mensen aan de linkerkant van het spectrum hebben het niet alleen niet door, maar staan zelfs achter de coronamaatregelen, inclusief naderende spoedwet. De wereld is wellicht nog niet eerder zó verdeeld geweest. Wij doen een poging, als rechterkant van het spectrum, om de linkerkant te begrijpen.

Onlangs kwam ik een bericht tegen op Facebook, welke goed het perspectief van een persoon uit de linkerkant van het politieke spectrum laat zien. Nu zijn er natuurlijk personen in verschillende stadia van begrip, maar deze persoon heeft zowaar een poging gedaan om de rechterkant te begrijpen. Dat op zichzelf is, in mijn ervaring, al vrij bijzonder, en geeft ons een goede mogelijkheid om hun perspectief over deze onderwerpen eens goed onder de loep te nemen.

‘Ik ben een schaap’

Al meteen in Maart, toen Covid-19 ook Nederland bereikte, kwam ik een paar keer in gesprekken terecht met mensen die een hele andere visie hadden op de ziekte, namelijk dat deze amper bestond. Wanneer ik daar vragen over had was hun antwoord naar mij steeds hetzelfde: ik was nog niet wakker. 

Gelijk wordt hier de indruk gewekt dat mensen die een andere mening hebben, betreffende corona, direct overgaan op het veroordelen van anderen door de conclusie te trekken dat de andere persoon ‘niet wakker’ is. De indruk wordt gewekt dat anti-coronamaatregelen mensen geen valide argumenten hebben, deze in ieder geval niet aanhalen, en dat er daardoor een soort ridicule situatie ontstaat, van een persoon wat niet serieus genomen kan worden. De conclusie lijkt hierbij al te zijn voltrokken, voordat de discussie is begonnen. Op de persoon spelen én de conclusie trekken voordat de discussie begonnen is, zijn typerende kenmerken van de linkse medemens.

Zaaien van verwarring

Dat ‘wakker zijn’ klonk me toen nog wat vaag in de oren, ik kende dat niet. Want mijn ‘covid-tijd’ startte anders: Ik keek op dag 1 naar de geschiedenis, zag dat pandemieën zo oud zijn als de wereld, en kon geen reden bedenken waarom er in deze moderne tijd niet eentje zou kunnen ontstaan.

Hier wordt de indruk gewekt dat de rechtse mens het onwaarschijnlijk, tot onmogelijk acht, dat er in deze tijd een pandemie kan ontstaan. Dit is uiteraard een ongefundeerde aanname, welke het idee van het onterecht benoemen van Covid-19 tot een pandemie verward met het volledig ontkennen van de mogelijkheid dat er überhaupt een pandemie kan ontstaan. Dit is misleiding en een typisch kenmerk van de linkse mens.

Alle pandemieën zijn hetzelfde

Ook las ik dat het tijdelijke afstand houden van elkaar een stokoude methode is om een virus af te vlakken en zo het aantal zieken behapbaar te houden. Evenals quarantaine, of oproepen tot handen wassen. Dat was niet iets wat de overheid daar ter plekke verzon. Ik was dus niet zo gealarmeerd, behalve dan dat het klote was.

Tijdens de pest in de 14e eeuw werd er inderdaad gedaan aan quarantaine, desinfecteren en het scheiden van de zieken van de gezonde mensen. Nu, hoewel mensen dit in die periode deden, echter is de anderhalve meter maatschappij wel een moderne uitvinding.

Hier wordt echter de ernst van elke pandemie zomaar op een hoop gegooid. Is er een pandemie? Dan is dat dus net zo ernstig als alle andere pandemieën die ervoor zijn gekomen. Een dergelijke denkwijze is normaal in het begin van een pandemie, waar er onduidelijk is. Inmiddels zijn we vele maanden verder en zijn we veel meer te weten gekomen over de ‘ernst’ van de pandemie, echter is deze informatie niet terug te vinden bij linkse mensen. Het niet tot zich nemen van alle beschikbare informatie, waardoor er geen significante lessen getrokken kunnen worden is een typerend kenmerk van de linkse medemens.

Stockholmsyndroom

In de maanden daarna vulde mijn Facebook-tijdlijn zich steeds meer met stomende discussies, over of de overheid wel of niet de goede tijdelijke regels hanteert, over het RIVM, de bevindingen van Maurice de Hond, mondkapjes wel of niet, of Follow the Money. Begrijpelijk en interessant, ook omdat je situaties als deze op wel honderd verschillende scenario’s kunt aanvliegen. Dus ik volg ze graag. Maar ik kan me ook voorstellen hoe ingewikkeld het is om beleid te maken, over je schouders gekeken door miljoenen mondige Nederlanders die zich sinds kort viroloog wanen.

‘Ik kan me ook voorstellen hoe ingewikkeld het is om beleid te maken’. Of deze kennen we vast ook nog: ‘Dat minister Bruins in mekaar zakt kan ik me voorstellen door de enorme druk die erop die man staat’.

Het in bescherming nemen van beleid wat aantoonbaar verkeerd is, of medeleven voelen voor personen die jou kwaad doen voor beleid wat aantoonbaar verkeerd is en de schuld voor dit verkeerde beleid zelfs niet eens op de schuldige zelf leggen, maar op de boze wereld, is het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dit ernstige vormen aanneemt wordt dit ook wel het stockholmsyndroom genoemd. Het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid en het stockholmsyndroom is een typisch kenmerk van de linkse medemens.

Stockholmsyndroom – Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt

Wikipedia

Dictatuur in wording

Mijn irritatie begon te stijgen bij de plotselinge opkomst van de woorden ‘politiestaat’ en ‘dictatuur’ voor Nederland, iets te eenvoudig opgeschreven door mensen wiens wereldbeeld voornamelijk bestaat uit Ibiza en Bali. Ik heb vaak gewerkt in landen die je kunt aanmerken als politiestaten / dictaturen en zou deze mensen er graag een reisje naar toe willen aanbieden zodat ze begrijpen wat er werkelijk met deze termen wordt bedoeld. Nederland is dat niet.

Er wordt hier een conclusie getrokken dat rechtse mensen verwend zijn en niet instaat zijn gebleken om een dictatuur te herkennen, anders hadden ze de huidige situatie in Nederland niet als dictatuur omschreven.

Naast dat rechtse mensen bij deze aanname volledig veroordeeld worden tot het niet in staat zijn te kunnen beoordelen wat een politiestaat is, wat op zijn minst gezegd onredelijk is. Daar hoeft men bij een eventuele analyse van de argumenten over waarom Nederland in een dictatuur vervalt geen professor te zijn om te kunnen concluderen dat het argument hier juist is dat Nederland een dictatuur in wording is. Een dictatuur in wording herbergt dictatoriale kenmerken die er gedeeltelijk al zijn, en gedeeltelijk aankomen. Niet de juiste conclusies kunnen trekken met de aanwezige informatie is dan ook een kenmerk van de linkse medemens.

Emotionele manipulatie

Weer dáárnaast ontstond er nóg een andere club in onze directe FB-omgeving: degenen die overtuigd raakten dat het virus niet bestaat. Er is volgens deze groep sprake van een Deep State, wat wil zeggen dat een geheime wereld-elite de controle over politiek, de wetenschap, mainstream media en het bedrijfsleven heeft en een nieuwe wereldorde aan het maken is. Wij, de wereldbevolking, worden tot slaven gemaakt via chips in vaccins van Bill Gates zodat de elite – een samenzwering van pedofiele satanisten – ongestraft kinderen kan misbruiken en hun bloed kan drinken om jong te blijven. Rutte, het koningshuis, Maxima, Madonna en zelfs mijn collega’s van de ‘mainstream media’ zijn er onderdeel van. En guess what, volgens hen is president Trump de enige die dit kan stoppen, daarom moet hij aan de macht blijven.

Direct bij het begin van het omschrijven van een groep mensen wordt er geclaimd dat deze groep mensen beweert dat het hele virus niet bestaat. Hoewel er geluiden bestonden die aangaven dat het virus niet was geïsoleerd, betekent dit niet dat deze mensen beweren dat het virus niet bestaat.

Deze bewering lijkt dan ook weer op verkeerde conclusies trekken uit de aangehaalde argumenten. De belachelijke bewering van een ontkenning van de ziekte laat daardoor de geschetste groep ook achter in een waan van belachelijkheid, waardoor de geloofwaardigheid van de groep direct door de lezer in twijfel wordt getrokken. Emotionele manipulatie is dan ook een kenmerk van de linkse medemens.

Veroordelen zonder argumenten

“Alles komt aan het licht,” zeggen ze. En als je er vraagtekens bij hebt, dan ben je nog niet ‘wakker’ of je bent een ‘schaap’. Tijd om er eens een beetje in te duiken vonden Philip en ik, want zomaar een schaap genoemd worden is ook weer zo wat.

Wederom het schetsen van een beeld dat rechtse mensen linkse mensen direct veroordelen, in dit geval tot schaap. Zonder dat er dus argumenten aangehaald zouden worden. Naast dat dit onwaarschijnlijk is, is het principe ook onmogelijk. Gezien je pas iemand kan veroordelen als je weet wat diegene zijn mening is en daar kom je pas achter als je deze persoon een argument voorspiegelt.

Niet ingaan op argumenten

En zo lieten we Judy Mikovits, QAnon, Tom Zwitser, Robert Jensen, Bill Gates, Blue Tiger Studio, Pizzagate, Breitbart, 8Chan, Janet Ossebaard, Lange Frans, Trump, de Illuminati, Cafe Weltschmertz, De Andere Krant, 5G, George Soros, en Willem Engel van Viruswaanzin (enz) ons tuinhuisje binnen wandelen en lieten we hen uitgebreid aan het woord. Dat was niet moeilijk want de meesten worden héél lang geinterviewd (door een presentator die zorgelijk kijkend z’n hoofd schudt en het vuurtje mee verder op stookt). Soms wandelde ik vijf rondjes door het Erasmuspark met m’n earpods in, en dan was het interview nóg niet klaar.

Het is vrij bijzonder hoe het verhaal in dit gedeelte een wending maakt naar, in plaats van de inhoud van de aangehaalde argumenten, naar de lengte van de aangehaalde argumenten. Het niet willen ingaan op de aangehaalde argumenten is een typisch kenmerk van de linkse medemens.

Het beeld is heilig

We surften van professioneel ingerichte studio’s naar slecht in elkaar geshopte foto’s, en alles daar tussenin. Hoe open we er ook probeerden in te staan, het greep ons niet. Daarna startten we een andere zoektocht, namelijk vanuit welke partijen en achtergronden de meeste van deze programma’s en artikelen eigenlijk komen… Dát greep ons wel.

Wederom wordt er verder gegaan met het schetsen van een beeld over de geluisterde bronnen. We hebben geleerd dat de luisteraar de bronnen te lang vond duren en nu dat de meeste studio’s niet professioneel in mekaar zijn gezet.

En wat is de uiteindelijk conclusie na al dat werk, na het luisteren van al die lange gesprekken? ‘Het greep ons niet’. Deze persoon heeft dus al die argumenten beluisterd en in plaats van het nakijken of de feiten van deze beweringen wel of niet kloppen, wordt er simpelweg een oordeel geveld of het de persoon behaagd heeft of niet. Een dergelijke vorm van passiviteit, wat wellicht komt door het simpelweg niet willen weten van de waarheid doordat je ongelijk dan ook niet kan worden aangetoond, is een typisch kenmerk van de linkse medemens.

Een orgasme aan beelden

We kwamen uit op antisemitische clubs, klimaatontkenners, conservatief-religieuzen, homofoben, anti LGBTQ-ers en anti-islam en anti-immigratie. Maar ook Blue Tiger studio – vaak gedeeld door mijn FB-vrienden – die gewoon rechtstreeks verbonden blijkt aan Forum voor Democratie. Het was precies in deze studio dat Willem Engel twee weken geleden alle ruimte kreeg om te suggereren “dat het punt gekomen kan zijn dat mensen met rieken het Tweede kamer gebouw gaan bestormen en we een herhaling gaan krijgen van de gebroeders de Witt” (moord op politici in 1672). Een zeer slimme manipulator met een hele andere agenda dan zijn volgers denken. Het gaat een hete winter worden tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar..

Het beeldschetsen komt in dit gedeelte tot een explosie. Het lijkt wel een soort orgasme waarin het uiteindelijke vonnis over de rechtse ‘doemdenker’s geveld wordt. Het inzicht is daar! De waarheid is eindelijk gevonden. Wat is er nu precies gebeurd?

Er wordt in dit gedeelte een koppeling gemaakt van het nog te plaatsen beeld, bij het beeld van onderwerpen waar al een oordeel over geveld is. Eindelijk kan er plaatsing worden gegeven. De te plaatsen groep is hetzelfde als die groepen die al worden verguisd en dus kan deze nieuwe groep ook worden verguisd.

Op het einde van dit gedeelte wordt er nog een angstbeeld bijgehaald zodat de emotionele manipulatie afgerond kan worden om het beeld van complotgekkie volledig te maken. Het label is voltooid en kan nu op het beeld worden geplakt, klaar om verzonden te worden. Het schetsen van beelden en het plakken van labels is een typerend kenmerk van de linkse medemens.

Het ontstaan van de omgekeerde wereld

Wat ons zo verbaasd is dat juist bovenstaande extreme mediums worden gedeeld – zonder vooronderzoek – door grotendeels vredelievende vrienden ‘omdat ze de mainstream media niet meer geloven’ en ‘zich van hun vrijheid beroofd voelen’ (terwijl ik me ook afvraag, waar is nou precies je vrijheid afgepakt?). Ze willen niet ‘dat angst regeert’ maar verspreiden tegelijkertijd juist angst op een hele nare manier.

Het begin van dit gedeelte is stuitend. Er wordt hier namelijk werkelijk beweert dat de vrienden van deze persoon deze informatie met haar delen ‘zonder vooronderzoek’. Gezien het feit dat de schrijfster zelf al aanhaalde dat er een grote verscheidenheid bronnen zijn langsgegaan, omdat de vrienden ook deze bronnen aanhaalden, met quote ‘lange gesprekken’, dan laat dit op zijn minst zien dat deze bewering feitelijk onjuist is.

Daarbij komt ook nog eens het feit dat de schrijfster tot dusver geen enkele poging heeft gedaan om in te gaan op ook maar één argument, daarmee aangeeft dat zij alternatieve media niet serieus neemt. En gezien ze deze niet een serieuze kans heeft gegeven, ondanks dat ze er wel naar geluisterd heeft. Komt dit doordat ze vantevoren haar besluit al vast had staan, omdat ze haar vertrouwen volledig in de handen van de mainstream media heeft gelegd.

De vraag over waar nu precies de vrijheid is afgepakt in deze anderhalve meter samenleving, met nadere spoedwet, is zó makkelijk te weerleggen dat het lijkt dat de schrijfster dermate overtuigd is geraakt van haar eigen gelijk, dat alle rationaliteit de deur uitgegooid kan worden.

De bewering dat angst wordt verspreid door het blootleggen van de feiten, terwijl op hetzelfde moment de vertrouwde mainstream media nep angst verspreid, laat de omgekeerde wereld zien waarin deze schrijfster leeft en is een typerend kenmerk voor de linkse medemens.

Schetsen van beelden en plakken van labels

Ik kan niemand zeggen wat hij/zij moet geloven. Ik zeg ook niet dat ik de waarheid weet (m’n werk heeft me geleerd dat dé waarheid, maakt niet uit waarover, altijd uit duizend grijze lagen blijkt te bestaan). Wat ik wel voel is dat het me ergens ook diep raakt dat ik mensen die toch ook dichtbij ons staan steeds verder van ons af zie drijven. Het speelt ontzettend in kringen rondom ons (vooral in Amsterdam), daarom wilde ik er dit stuk over schrijven. Ik hoop dat we elkaar altijd kunnen blijven bereiken.

Nu nadat het beeld geschetst is, het label geplakt en alles zelfs verzonden is, is het verwonderlijk dat de conclusie wordt getrokken dat er eigelijk geen conclusie getrokken kan worden. Huh?! ‘De waarheid bestaat altijd uit duizend grijze lagen’, waarmee dus eigenlijk wordt gezegd dat zij niet zeker van haar zaak is. Dit geeft aan dat er op een onbewust niveau toch ergens iets niet klopt, gezien er ook niet een échte poging gedaan is, wat een typerend kenmerk is van de linkse medemens.

Ze sluit vervolgens af met het feit dat ze het jammer vind dat dit mensen uit mekaar jaagt, waarbij ze de schuld hiervan bij de ander legt, terwijl zij zelf dus de keuze maakt om niet serieus te luisteren naar de argumenten van de ander en deze middels het schetsen van valse beelden denkt te kunnen verwerpen. De schuld bij een ander leggen is wederom een typisch kenmerk van de linkse medemens.

Kenmerken van de linkse medemens

Nu hebben wij verschillende kenmerken kunnen ontleden uit dit gesprek wat typerend is voor de linkse medemens. De kenmerken zijn als volgt:

 1. Op de persoon spelen.
 2. De conclusie trekken voordat de discussie begonnen is.
 3. Misleiding door het veranderen van de feiten.
 4. Het niet tot zich nemen van alle beschikbare informatie.
 5. Het ontkennen van de persoonlijke verantwoordelijkheid.
 6. Stockholmsyndroom.
 7. Niet de juiste conclusies kunnen trekken met de aanwezige informatie.
 8. Emotionele manipulatie.
 9. Het niet willen ingaan op de aangehaalde argumenten.
 10. Passiviteit in dat men de feiten niet wil natrekken op validiteit.
 11. Het eigen ongelijk op geen enkel punt willen bevestigen.
 12. Het schetsen van beelden, wat een geprojecteerde werkelijkheid is.
 13. Het plakken van labels, wat een veroordeling is.
 14. Onbewust aanvoelen dat er toch ergens iets niet klopt.
 15. Niet beseffen dat er geen échte poging is gedaan.
 16. De schuld bij een ander neerleggen.
 17. Vals zelfbeeld, als bovenliggende conclusie op alle kenmerken.

Wellicht dat jij deze kenmerken leest en herkent bij iemand die je kent. Het is een poging waard om dit artikel te laten lezen door deze persoon om te kijken hoe deze hierop reageert.

Het achterliggende probleem van het hebben van een vals zelfbeeld is een combinatie van een onderontwikkeld onafhankelijk denkvermogen, wat tegelijkertijd inhoudt dat het denken bij een ander wordt gelegd, in dit geval, de leider van de groep, de politici en de mainstream media. Dit is een typisch kenmerk van groepsdenken en er worden allerlei smoesjes tegen het valse zelfbeeld, door de persoon in kwestie, verteld om een valse vorm van wijsheid te creëren. Het groeiproces hiervan is niet makkelijk en eist een volledige verandering van de zienswijze op de wereld. Dit is waarom er nu zo’n sterke tweedeling is in de wereld. En wij als rechtse mensen kunnen niks anders doen dan de werkelijke, échte waarheid blijven verkondigen.