Categorie: Religie

Met 86% van de complete wereldbevolking die een bepaalde vorm van religie aanhoudt, is het een understatement om te zeggen dat religie een belangrijke rol in ons leven speelt. Maar wat is religie eigelijk? Waarom speelt religie zo’n grote rol in ons leven?

Betekenis religie

Bij het nagaan van de definitie van religie verteld het Oxford woordenboek dat het gaat om een geloof in een hogere macht die de wereld op een bovenmenselijke manier controleert. Maar is dat wel zo? Is religieus zijn simpelweg hetzelfde als de aanname aanhouden van het bestaan van een hogere macht?

Wat is religie

Als we kijken naar enkele belangrijke religies zoals het Christendom, waar de vertellingen worden gedaan van de wonderen van de centrale figuur Jezus Christus, en de vele predikingen en leringen die daarbij vergezeld kwamen, dan moet de focus worden gelegd op de leringen die door deze persoon worden gedaan en niet de verafgoding.

Als we kijken naar het Boeddhisme welke volledig bestaat uit leringen van de centrale figuur Gautama Buddha, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat het niet gaat om de verafgoding van de figuur Buddha, maar om zijn leringen.

En als we kijken naar het Hindoeïsme met zijn vele verschillende goden, origineert het Hindoeïsme vanuit zijn oudste geschriften genaamd de Veda’s. De veda’s bestaan grotendeels uit poëtische verhalen beleeft door de goden waar de lezer een wijze les uit kan halen en kan implementeren in zijn eigen leven.

Religie is niet verafgoding, maar het hervinden van dat wat ons verbind

Wanneer we de betekenis van het woord ‘religie’ ontleden vinden we dat het gedeelte ‘re-‘ Latijns is voor ‘opnieuw’ en ‘-ligie’ in principe een leer betekend. Dus de letterlijke betekenis van religie houdt in dat je ‘een leer opnieuw doet’. En dat is ook wat we zien wanneer een grote leraar zoals Jezus Christus, of zoals Gautama Buddha ons leringen geeft, welke volgelingen dan na gaan leven om de originele leer te eren, in stand te houden en proberen te begrijpen.

Verschillende soorten religies

De grote verscheidenheid aan verschillende soorten religies belichamen elk een eigen perspectief op de les van verbinding met de wereld en de mensen om ons heen. Waar Buddha de weg van de wijze aanhaalt, daar belichaamt Jezus de weg van het spirituele, en Mohammed de weg van het wereldse. Jezus de weg van het verhevene boven het wereldse, en Mohammed de scheiding van het spirituele en de weg van het verval naar het wereldse.

Swedenborg en De Nieuwe Kerk

Wanneer elk verschillend perspectief van deze leringen voltooid zal zijn, dan zal er een andere periode aanbreken waar wij nu het begin van zien. Wanneer een andermans lering niet meer de weg is, dan blijft het enigste pad de weg naar binnen toe om zo zelf de verbinding met het ware en het goede te vinden.

Deze nieuwe ‘kerk’, of vernieuwde verbinding met het ware en goede (God) is aangekondigd door Emanuel Swedenborg en zijn spirituele uitwerking zal in onze tijd in een stroomversnelling geraken, doordat de nieuwe kerk op dit moment gevormd wordt.

Interessante religies

Ontdek op onze site interessante artikelen over de voor ons meest relevante religies en leer iets wat je ogen wellicht doet openen. Ontdek bijzondere leringen van Swedenborg en De Nieuwe Kerk, of bijvoorbeeld archeologische vondsten van het Christendom, en ietwat ongemakkelijke maar erg ware feiten over de religie van de Islam.

"Hij die zijn medemensen waarschuwt, kennis verschaft en afbrengt van onwaardige daden, is geliefd bij de deugdzamen en gehaat bij hen die slecht zijn."

Gautama Boeddha

"De onwijzen, dwazen die zichzelf tot vijand zijn, gaan van plaats tot plaats en begaan zondige daden die bittere vruchten voortbrengen."

Gautama Boeddha

"Innerlijker worden is wijzer worden en wijzer worden is innerlijker worden."

Emanuel Swedenborg