Brief Aartsbisschop Vigano aan President Trump – Formation children of light vs children of darkness

Carlo Maria Vigano Aartsbisschop Brief Trump

De Amerikaanse president Donald Trump deelde op Twitter een brief die hij ontvangen had van aartsbisschop Carlo Maria Vigano welke prachtig omschrijft in welke tijden we leven. Nu of je nu gelovig bent of niet, deze brief spreekt over de ‘goeden’ en de ‘slechten’, over de ‘onzelfzuchtigen’ en de ‘zelfzuchtigen’ en de vergelijking die er getrokken kan worden met Bijbelse overeenkomstigheden. Wij raden iedereen dan ook aan om de brief voor jezelf te lezen en te kijken of jij je kunt vinden in de woorden van Aartsbisschop Vigano en kan bepalen aan welke kant jij staat van de spirituele oorlog. De kinderen van het licht of de kinderen van het donker?

CHILDREN OF LIGHT VERSUS THE CHILDREN OF DARKNESS

Mr. President,

De afgelopen maanden zijn we getuige geweest van de vorming van twee
tegengestelde kanten die ik Bijbels zou noemen: de kinderen van het licht en de kinderen van duisternis. De lichtkinderen vormen het meest in het oog springende deel van de mensheid, terwijl de kinderen van duisternis een absolute minderheid vertegenwoordigen. En toch zijn de eerstgenoemde het voorwerp van een soort discriminatie die hen in een situatie van morele minderwaardigheid brengt ten opzichte van hun tegenstanders, die vaak strategische posities houden in overheid, politiek, economie en media. Op een ogenschijnlijk onverklaarbare manier worden de goede gegijzeld door de goddelozen en door degenen die hen helpen uit eigenbelang of uit angst.

Deze twee kanten, die van bijbelse aard zijn, volgen de duidelijke
scheiding tussen de nakomelingen van de vrouw en de nakomelingen van de slang. Aan de ene kant zijn er degenen die, hoewel ze duizend gebreken hebben en zwakheden, worden gemotiveerd door de wens om goed te doen, om eerlijk te zijn, om een familie te houden, om aan het werk te gaan, om hun thuisland welvaart te geven, om de behoeftigen te helpen, en in gehoorzaamheid te zijn aan de Wet van God, om het Koninkrijk der Hemelen te verdienen. Aan de andere kant zijn er mensen die zichzelf dienen, die er geen morele principes hebben, die het gezin en de natie willen slopen, werknemers uitbuiten om zichzelf buitensporig rijk te maken, interne verdeeldheid aan te wakkeren en oorlogen en macht en geld te vergaren: voor hen zal de misleidende illusie van het tijdelijke welzijn op een dag – als ze zich niet bekeren – toegeven aan het verschrikkelijke lot dat hen wacht, ver van God, in eeuwige verdoemenis.

In de samenleving, meneer de president, bestaan ​​deze twee tegengestelde realiteiten naast elkaar als eeuwige vijanden, net zoals God en Satan eeuwige vijanden zijn. En het lijkt erop dat de kinderen van duisternis – die we gemakkelijk kunnen identificeren met de Deep State waar u wijselijk tegen bent en welke in deze dagen hevig oorlog voert tegen u en besloten heeft hun kaarten als het ware te laten zien door nu hun plannen bekend te maken. Ze lijken zo zeker te zijn dat ze alles al onder controle hebben dat ze de voorzichtigheid die tot nu toe ten minste gedeeltelijk bestond, terzijde hebben geschoven en hun verborgen ware bedoelingen laten zien. De reeds lopende onderzoeken zullen uitwijzen dat de echte verantwoordelijkheid van degenen die de Covid-noodsituatie hebben beheerd, niet alleen op het gebied van de gezondheidszorg maar ook in de politiek, de economie en de media. Wij zullen ontdek waarschijnlijk dat er in deze kolossale operatie van social engineering sprake is van mensen die het lot van de mensheid hebben bepaald, zich arrogant voor zichzelf het recht geven om op te treden tegen de wil van de burgers en hun vertegenwoordigers in de regeringen van naties.

We zullen ook ontdekken dat de rellen in deze dagen door hen werden uitgelokt, en dat aangezien het virus onvermijdelijk aan het verdwijnen is en dat het sociale alarm van de pandemie afneemt, hebben burgerlijke onlusten moeten veroorzaken, omdat ze gevolgd zouden worden door repressie, die weliswaar legitiem veroordeeld zou kunnen worden als een ongerechtvaardigde agressie tegen de bevolking. Hetzelfde ding gebeurt ook in Europa, perfect synchroon. Het is vrij duidelijk dat het gebruik van straatprotesten essentieel is voor de doeleinden van degenen die willen zien dat iemand verkozen wordt in de komende presidentsverkiezingen die de doelen van de Deep State vertegenwoordigen en die die doelen trouw en met overtuiging zullen uitdrukken. Het zal niet verwonderlijk zijn als we over een paar maanden leren dat achter deze daden van vandalisme en geweld er mensen zijn die profiteren van de ontbinding van de sociale orde om een wereld zonder vrijheid te bouwen: Solve et Coagula, zoals het vrijmetselarij gezegde leert.

Hoewel het misschien verontrustend lijkt, zijn de tegenstellingen die ik heb
beschreven ook te vinden in religieuze kringen. Er zijn trouwe herders die zorgen voor de kudde van Christus, maar er zijn ook huurlingen die zoeken de kudde te verstrooien en de schapen over geven om te worden verslonden door vraatzuchtige wolven. Het is niet verwonderlijk dat deze huursoldaten bondgenoten zijn van de kinderen van duisternis en de kinderen van licht haten: net zoals er een Deep State is, is er ook een diepe kerk die zijn plichten verraadt en zijn juiste verplichtingen tegenover God verzaakt. Dus de Onzichtbare Vijand, waartegen goede heersers in openbare aangelegenheden strijden, wordt ook bestreden door goede herders in de kerkelijke sfeer. Het is een spirituele strijd, waarover ik sprak in mijn recente beroep dat op 8 mei werd gepubliceerd.

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Bron: 2011 Catholic News Service, Paul Haring

Voor het eerst hebben de Verenigde Staten een president in u, die moedig het recht op leven verdedigt, dat zich niet schaamt om de vervolging van christenen over de hele wereld te verwerpen, die spreekt over Jezus Christus en het recht van burgers op vrijheid van aanbidding. Uw deelname aan de mars voor het Leven, en meer recentelijk uw verkondiging van de maand april als Nationaal Preventiemaand voor kindermishandeling, zijn acties die bevestigen aan welke kant u wenst te vechten. En ik durf te geloven dat we allebei aan dezelfde kant staan in deze strijd, zij het met verschillende wapens.

Om deze reden denk ik dat de aanval waaraan u bent onderworpen
na uw bezoek aan de National Shrine of Saint John Paul II deel uitmaakt van een georchestreerde media-aanval dat racisme niet wil bestrijden en sociale orde wil brengen, maar om verschillen te verergeren; niet om gerechtigheid te brengen, maar om geweld en misdaad te legitimeren; niet om de waarheid te dienen, maar om één politieke partij te begunstigen. En het is verontrustend dat er bisschoppen zijn – zoals degenen die ik onlangs heb bezocht aan de kaak gesteld heb – die met hun woorden bewijzen dat ze op één lijn zitten met de kant van de tegenpartij. Ze zijn ondergeschikt aan de Deep State, aan globalisme, aan gericht denken, aan de Nieuwe Wereldorde die ze steeds vaker aanroepen in naam van een universele broederschap die niets christelijks heeft, maar die oproept de vrijmetselarij idealen van degenen die de wereld willen domineren, door God uit de rechtbanken te drijven, van scholen, van gezinnen en misschien zelfs van kerken.

Het Amerikaanse volk is volwassen en heeft inmiddels begrepen hoeveel
de Mainstream Media de waarheid niet willen verspreiden maar proberen te zwijgen en te vervormen en zo leugens te verspreiden die nuttig zijn voor de doeleinden van hun meesters. Het is echter belangrijk dat de goeden – die de meerderheid zijn – wakker worden uit hun traagheid en niet accepteren dat ze worden misleid door een minderheid van oneerlijke mensen met onoverwinnelijke doeleinden. Het is noodzakelijk dat de goeden, de kinderen van licht, samenkomen en hun stem laten horen. Wat is een effectievere manier om dit te doen, meneer de president, dan door te bidden en de Heer te vragen u te beschermen, de Verenigde Staten en de hele mensheid van deze enorme aanval van de vijand? Vóór de kracht van gebed, zullen de misleidingen van de kinderen van duisternis instorten, hun complotten zullen worden onthuld, hun verraad zal worden getoond, hun angstaanjagende kracht zal in niets eindigen, aan het licht gebracht en blootgesteld voor wat het is: een helse misleiding.

Meneer de President, mijn gebed wordt constant tot de geliefde Amerikaanse natie gericht, waar ik het voorrecht en de eer had om door paus Benedictus XVI te worden gestuurd als apostolische nuntius. In dit dramatische en beslissende uur voor de hele mensheid, ik bid voor u en ook voor al degenen die aan uw zijde staan in de regering van de Verenigde Staten. Ik vertrouw erop dat het Amerikaanse volk met mij verenigd is en u in gebed tot Almachtige God.

Verenigd tegen de onzichtbare vijand van de hele mensheid, zegen ik u en de First Lady, de geliefde Amerikaanse natie, en alle mannen en vrouwen van goede wil.

Carlo Maria Viganò
Titular Archbishop of Ulpiana
Former Apostolic Nuncio to the United States of America

© Hoofdfoto: L’OSSERVATORE ROMANO