Het graf van Jezus Christus en zijn familie is gevonden..! Onthuld meerdere geheimen over zijn relatie met Maria Magdalena

Jezus Christus graf gevonden

De graftombe van de familie van Jezus Christus, inclusief grafkist van Jezus van Nazareth zelf, is gevonden in Jeruzalem. Laat dat even bezinken.. Moeilijk te geloven? ‘Als dat het geval is, dan zal ik er vast al wel eerder over hebben gehoord’ zal je wel denken. En vreemd is het absoluut, dat er zo weinig over bekend is gemaakt in de hedendaagse media en er een stilte over is binnen Christelijke kringen, gezien het feit dat de tombe al in 1980 is opgegraven en deze documentaire in 2007 is gemaakt. En dat niet alleen, ook de grafkist van Maria Magdalena en Judah, de zoon van Jezus van Nazareth en Maria Magdalena is gevonden. Hadden Jezus en Maria een relatie? En hebben ze zelfs een zoon gekregen? Bekijk de controversiële documentaire hieronder:

Deze bijna 2 uur durende documentaire geregisseerd door de filmmakers James Cameron en de onderzoeksjournalist Simcha Jacobovici, ook wel bekend van The Naked Archeologist, verteld het speciale verhaal van de vondst van de graftombe van de meest beroemde familie ter wereld, de familie van Jezus van Nazareth.

The gospels tell us jesus was buried in a tomb. and two days later, Mary magdalene, one of his closest disciples found the tomb empty. But according to the gospel of matthew, there was another story circulating after jesus’ death. and although the gospel calls it a lie, it was rumoured that jesus’ disciples secretly took their masters body, presumably to give him a permanent burial.

In 1980 Jeruzalem, Israel, in een periode van grote expansie werden er vele huizenblokken toegevoegd aan de stad Jeruzalem. Bij het uitgraven van grond werd er een tombe blootgelegd welke vervolgens spelenderwijs werd ontdekt door 2 kinderen.

Talpiot tombe

Talpiot tombe in Jeruzalem. Bron: IAA

In de historische stad Jeruzalem worden er constant archeologische vondsten gemaakt. Echter sprong deze tombe in het oog, vergeleken met andere tombes, omdat hij een speciaal familieteken boven de ingang had zitten, een driehoek met open onderkant en een rondje in het midden. Dergelijke tekens worden doorgaans alleen gevonden bij families met enige betekenis of hogere kringen, waardoor onderzoekers wisten dat het een interessante tombe zou worden.

Een team van archeologen werd erop afgestuurd onder leiding van de archeoloog Shimon Gibson, met de opdracht om binnen 3 dagen alle grafkisten, ook wel ossuaria genoemd (kleine kisten gemaakt van lijmsteen voor het bewaren van alleen de botten), uit de tombe te halen en een schets te maken van de binnenkant van de tombe. Waarna deze afgesloten zou worden om verder te gaan met de bouwwerkzaamheden.

10 gevonden grafkisten

Schetstekening Talpiot graftombe. Bron: James Tabor

In de tombe werden 10 ossuaria gevonden, waarvan er 7 een naam op geschreven hadden, waarna de ossuariums naar de Israëlische Antieken Autoriteiten werden gebracht waar ze gecategoriseerd werden. Op 1 van de ossuaria vonden ze de naam ‘Jezus, zoon van Jozef’, inclusief botten, van de meest besproken persoon uit de geschiedenis van de mensheid. Een monumentale ontdekking natuurlijk, maar zonder een duidelijke reden werd hier verder nooit iets mee gedaan door de IAA.

De ontdekking van de grafkist van Jezus zal tegen het beeld van velen schoppen. Daar waar het beeld van Christenen is dat Jezus, inclusief aards lichaam, naar de hemel gegaan is, moet er nu geconcludeerd worden dat deze herrijzenis puur spiritueel van aard is geweest.

“when he’s first buried it’s in a temporary tomb. and later, unless he somehow magically disappears and goes to heaven, which is the position of christian faith. but if you’re gonna be historical and realistic, he would’ve been put in a permanent place. The jewish way was to be put in a family tomb.”

Prof. James Tabor

Jaren later besloot een onderzoeksteam onder leiding van Simcha Jacobovici nader onderzoek te doen. Om onomstotelijk te bewijzen dat het hier echt gaat om het ossuarium van Jezus van Nazareth zouden de andere ossuaria allemaal familieleden van hem moeten zijn.

Ossuarium van Jezus Christus

Simcha Jacobovici in de Talpiot tombe

Het is bekend dat de ouders van Jezus, Maria en Jozef waren. Maar wat mensen niet weten is dat Jezus 2 zussen had, Salome en Miriam en ook 4 broers, genaamd James, Simon, Judah en Jozef.

Maria, moeder van Jezus gevonden

De eerst volgende naam die gevonden wordt is Maria, de moeder van Jezus. Maria is een Latijnse versie van de Hebreeuwse naam Miriam. Na de dood van Jezus bleef Maria het Christendom preken aan haar volgers. Maria, of Miriam, reisde na de dood van Jezus af naar Frankrijk, welke deel was van het Romeinse Rijk, waar ze vervolgens bekend kwam te staan als Maria. Joodse wetten in die tijd schrijven voor dat een bijnaam op je grafkist moet worden geschreven. Hierdoor werd op de grafkist van Maria, de moeder van Jezus, geen Miriam geschreven, maar Maria. Iets wat ontzettend zeldzaam is in de Joodse geschiedenis.

Het volgende ossuarium is die van Mattheus. De apostel Mattheus was een volger van Jezus, maar was echter geen familie van hem, waardoor het niet aannemelijk is dat dit ossuarium van de apostel Mattheus kan zijn. De naam Mattheus blijkt bij het onderzoeken van de familieboom van Maria een veelvoorkomende naam te zijn, waardoor Mattheus waarschijnlijk een familielid van de kant van de moeder van Jezus was, waar zij veel waarde aanhechtte.

Jose, broer van Jezus Christus

Het vierde ossuarium draagt de naam Jose. Iets wat weinig mensen weten is dat Jezus meerdere broers had. Hier wordt weinig over gesproken in de bijbel, maar als je goed zoekt kun je deze versie van de naam van de broer van Jezus vinden in het evangelie van Mark. En hoewel de originele naam van de broer van Jezus Jozef is en hij waarschijnlijk vernoemd werd naar zijn vader die ook Jozef heette, werd om verwarring te voorkomen Jozef junior al gauw Jose genoemd door zijn familie. De Joodse traditie leert dat bijnamen vaak op de grafkist werden geschreven en gezien het feit dat Jose een ontzettend unieke naam is, is de vondst van dit ossuarium een volgende grote aanwijzing dat het om het familie graf van Jezus gaat.

Ossuarium Maria Magdalena. Bron: The Telegraph

Maria Magdalena gevonden?!

Het vijfde ossuarium is speciaal. Er wordt een tweede naam van Maria gevonden, echter komt deze met een speciale spelling, Mariamne. Mariamne van Magdala om precies te zijn en de taal waarmee de naam was geschreven is niet Hebreeuws, maar Grieks. Maria Magdalena kwam oorspronkelijk uit Magdala, een handelsplaats vlakbij de zee in Israël waar veel Grieks en ook Aramees werd gesproken.

CHRISTIAN TRADITION SUGGEST THAT MARY MAGDALENE AND HER BROTHER FILLIP WERE PREACHERS TO THE GREEK SPEAKING JEWS. AND IT’S QUITE LIKELY THAT MARY MAGDALENE’S FAMILY AND FOLLOWERS WOULD HAVE WRITTEN HER NAME IN GREEK.

Op het ossuarium is een speciale titel te vinden in het Aramees, ‘Mara’, wat ‘Meester’ betekend. Het werd al vermoed dat Maria Magdalena een apostel kon zijn, echter is dit niet in de huidige bijbel vermeld. Gezien de bijbel een verzameling is van door de Katholieke Kerk verzamelde teksten, betekend dit dat er ook teksten kunnen bestaan, die niet in de bijbel zijn opgenomen, welke belangrijke verhalen kunnen vertellen over Bijbelse personen. In 1 zo’n tekst, de Handelingen van Filippus (de broer van Maria Magdalena) wordt uitvoerig beschreven dat Maria Magdalena een hoog gewaardeerd prediker was in de tijd van Jezus en dat ze zelfs de titel van apostel had gekregen.

Gezien het feit dat het ossuarium van Maria Magdalena in de familie tombe van Jezus van Nazareth is gevonden, kan dit alleen maar betekenen dat zij man en vrouw geweest moeten zijn, anders zou Maria niet in de familie tombe begraven mogen worden. Om zeker te zijn dat Maria geen familie is van Jezus wordt er een stukje DNA gehaald uit de botten. Hieruit wordt vervolgens geconcludeerd dat de twee personen inderdaad geen familie van elkaar zijn.

Maria Magdalena en Jezus van Nazareth. Bron: JamesTabor.com

Jezus en Maria waren getrouwd

Een ongelofelijke conclusie die de grondvesten van het huidige Christelijke geloof nogmaals flink laat schudden. Jezus en Maria waren getrouwd en Maria was misschien wel de belangrijkste apostel gezien zij op het ossuarium de titel ‘Meester’ geschreven kreeg. Waarom is dit niet verteld door de kerk? Waarom bestond er wel een tekst waarin Maria als apostel omschreven was en is deze tekst niet in de bijbel opgenomen? Had dit wellicht iets te maken met de positie van vrouwen in het Romeinse Rijk van de tijd waarin de bijbel samengesteld werd? Welke andere zaken heeft de Katholieke Kerk verdraait met de samenstelling van de bijbel?

Mary of magdala was a major apostle, on a par with peter at the time of jesus. but later in the new testament we say she’s a prostitute. so the opposition of mary of magdala inside the new testament and after the new testament is the surest proof for me that she was very very important.

prof. John Dominic Crossan

Voordat de onderzoekers verder gaan met het zesde ossuarium waar een naam opgeschreven staat, kwamen ze erachter dat het tiende ossuarium miste. De schetstekening uit 1980 van archeoloog Gibson laat duidelijk 10 ossuaria zien. Echter zijn er 9 te vinden in het IAA te Jeruzalem. Een ossuarium levert behoorlijk wat geld op en de kans dat hij gestolen was bij het verwijderen van de ossuaria uit de Talpiot tombe is dan ook groot.

James, broer van Jezus grafkist

In oktober 2002 dook er een ossuarium op in een privé collectie. Hierop geschreven stond de naam ‘James, zoon van Jozef, broer van Jezus’. De eigenaar bevestigde dat hij het ossuarium rond 1980 gekocht had van een antiek dealer uit Jeruzalem. Critici trokken de authenticiteit van het gedeelte ‘broer van Jezus’ in twijfel waardoor er onzekerheid ontstond over de echtheid van het ossuarium.

James, broer van Jezus ossuarium. Bron: CPH Blog

Om bevestiging van de authenticiteit te krijgen pakten wetenschappers kleine stukjes van het James ossuarium en een ossuarium van de Talpiot tombe om de samenstelling van de stoffen met mekaar te vergelijken. Wat ze vonden was dat de samenstellingen dermate veel overeenkwamen waardoor er niks anders geconcludeerd kon worden dat dit ossuarium inderdaad het missende ossuarium van de Talpiot tombe was.

Dit maakt nu dus de volgende opsomming dat met de vondst van het ossuarium van Jezus van Nazareth zelf, waren de ossuaria gevonden van Maria (de moeder van Jezus), Mattheus (familie van Maria), Jose of Jozef (broer van Jezus), Maria van Magdalena (vrouw van Jezus) en James (broer van Jezus).

Judah, zoon van Jezus ossuarium. Bron: IAA

Jezus en Maria hadden een zoon?!

Het laatste ossuarium waar een naam op geschreven staat is het ossuarium van Judah. Opvallend is, is dat het het enigste ossuarium is waar vervolgens niet ‘zoon van Jozef’ naast staat, maar ‘zoon van Jezus’ en dat de botten niet de grootte van een volwassene hebben, maar de grootte van een kind. Is dit de zoon van Maria Magdalena en Jezus van Nazareth?

if judah was their son. His existence would most certainly been kept secret. since jesus was perceived of being a pretender of the royal trhone, jesus his son would have been a target of arrest and crucifixion by roman authorities.

In het boek van Johannes wordt er gesproken over ‘de geliefde discipel’, maar wordt er geen naam genoemd om zo de identiteit te verhullen van de zoon. In Johannes 19:26 vraagt Jezus aan de discipel om zijn moeder te aanschouwen, waarna hij tegen Maria zegt ‘aanschouw je zoon’. Deze letterlijke interpretatie werd altijd niet geaccepteerd door theologen, maar nu blijkt dus dat Jezus het echt over zijn zoon heeft gehad. Een waarheid wat wederom tegen de fundering van het Christelijke geloof en voornamelijk zijn bijbehorende autoriteiten aanschopt.

Betekend dit dat de bijbel niet klopt? Betekend dit dat het Christelijke geloof een deuk krijgt in zijn geloofwaardigheid? In tegendeel. De herrijzenis in spirituele aard is een stuk aannemelijker dan in een fysieke staat. De erkenning van Jezus in de kwaliteiten van Maria, plaatst vrouwen in gelijkheid naast mannen, een revolutionair idee voor die tijd. En het feit dat hij getrouwd was met Maria en zelfs een zoon met haar heeft gekregen maakt de God Jezus, meer menselijk, waardoor hij niet zozeer vereerd moet worden als een God in menselijke vorm, maar dat er naar zijn boodschap gekeken moet worden, waarin zijn kwaliteiten als messias, de verlosser de boventoon zouden moeten voeren. Iets wat Jezus voornamelijk gewild zou hebben.