Categorie: Islam

Profeet Mohammed

Mohammed werd geboren te Mekka in het jaar 570 en groeide uit tot 1 van de meest besproken ‘profeten’ uit de menselijke geschiedenis met zijn religie genaamd de Islam (betekend ‘onderwerping’). Zijn verhaal en leringen staan beschreven in de Koran en de Hadith (verhalen geschreven door zijn volgelingen). Mohammed beleefde als kleine jongen niet de meest gelukkige jeugd. Vlak voor zijn dood stierf zijn vader en op 6 jarige leeftijd zijn moeder. En vlak daarna stierf zelfs zijn grootvader waar hij bij onder was gebracht. Mohammed werd daarna onder gebracht bij zijn oom die een nomade was en middels zijn kameel met zijn groep zich verplaatste tussen de dorpen.

Ontstaan Islam

Mohammed bad geregeld in een grot en op een dag kreeg hij bezoek door een engel van licht die zichzelf omschreef als de aartsengel Gabriel. De Hadith omschreven deze gebeurtenissen als zeer onplezierig in waar Mohammed zo hardhandig vastgegrepen werd dat hij niet meer kon ademen en net voordat hij flauw zou vallen losgelaten werd. De engel wilde dat Mohammed zou voorlezen wat hij hem liet zien. Mohammed zou de ontmoeting omschreven hebben aan zijn toenmalige vrouw als dat hij de duivel zou hebben ontmoet en was bang om terug te keren naar de grot. Uiteindelijk gehoorzaamde Mohammed en begon enkele jaren later aan zijn tocht ter promotie van de Islam.

Verspreiding Islam

De verspreiding van Islam ging niet vanzelf. Joden en Christenen werden bevolen hun huidige geloof te verlaten en zich aan te sluiten bij het nieuwe geloof, welke in het verlengde zou liggen en voortkomen uit de oorspronkelijke stamboom van Abraham, waar zowel de Joden als de Christenen uit voortkomen. Vanzelfsprekend stonden deze religieuze groepen hier niet op te wachten. Naast deze geloven waren er ook heidense stammen, zoals in de stad Mekka, waar ze op dat moment meerdere heidense gebruiken hadden, zoals het 7 keer lopen rondom een ‘heilige’ steen die men vereerde.

de bloedige onderwerping aan Islam

De tactiek van Mohammed voor de onderwerping aan de Islam was een combinatie van militaire dwang en het overnemen van plaatselijke gebruiken. Nadat Mohammed uit de handelsstad Mekka was verjaagd, omdat de ongelovigen niet wouden luisteren, begon hij een militaire campagne door de karavanen aan te vallen met handelsgoederen bedoeld voor de stad Mekka. Een gevecht volgde in 623 welke Mohammed won, waarna hij de mannelijke Mekkanen een keuze gaf om zich te bekeren tot Islam of te worden gedood en hun familie als sex slaven verkocht te zien worden.

Mohammed zijn politieke kwaliteiten

Om de bekering van de veroverde stammen wat ‘gemakkelijker’ te maken nam Mohammed de plaatselijke gebruiken over, zoals in Mekka het vereren van de ‘heilige’ steen waar elke moslim in zijn leven een keer een pelgrimstocht naar moet ondernemen om 7 keer een rondje te lopen en de steen een kus te geven. Een traditie wat volledig is overgenomen vanuit een heidens gebruik. Om dezelfde reden en om de geloofwaardigheid van zijn religieuze opvolging op het Joodse en Christelijke geloof te rechtvaardigen werden er daardoor verschillende kenmerken uit beide geloven direct overgenomen in de hoop om de verspreiding van Islam zo groot en snel mogelijk te maken.

Verspreiding Islam uiteindelijk succesvol

Mohammed kreeg het voor mekaar, al dan niet hardhandig, om de Arabische stammen te verenigen en daarmee zijn nieuwe Islamitische geloof te verspreiden over Arabiƫ. Een religie wat uiteindelijk zou uitgroeien tot de op 1 na grootste religie ter wereld met een aandeel van 24% van de totale wereldbevolking.