De Nieuwe Kerk in de moderne tijd: Merkteken van het beest deel 1

Merkteken van het beest

Wij lezen, horen en zien: De Apocalyps Ontvouwd, hoofdstuk 13, vers 16

En het maakt allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en knechten, opdat hun een merkteken geve op hun rechterhand, of op hun voorhoofden

Openbaring Johannes – Swedenborg – H13, V16

Bijzonder is wanneer we Swedenborg en zijn uitleg lezen en directe overeenkomsten zien met wat er op dit moment om ons heen gebeurd. De term ‘mark of the beast’ is een veelgehoorde term deze dagen, daar het het coronavaccin met een biologisch of metalen chip zou omhelsen die ervoor kan zorgen dat we niet meer kunnen kopen of deelnemen aan de samenleving zonder dat we voldaan hebben aan de benodigdheden die in het komende medicinatiepaspoort aan ons zal worden verplicht.

Spirituele uitlegging

Dit klinkt als verdomd veel op wat er bedoeld wordt met het merkteken van het beest. Maar is dit wel zo? In dit artikel bespreken we de spirituele uitlegging van Swedenborg over het merkteken van het beest. Dit gedeelte uit de openbaring van Johannes beslaat 2 verzen. In deel 1 van het merkteken van het beest bespreken we het eerste vers, nummer 16. En in deel 2 zullen we vers 17 gaan bespreken.

“de betekenis van alle kleinen en groten, zijnde de lageren en de hogeren, of de geringeren en de meer uitmuntenden”

Emanuel Swedenborg – Apocalyps Ontvouwd – 836

Waar het boze vandaan komt

De verschillen die er zijn tussen mensen, zijn ondanks de gelijke kansen (binnen landen) aanwezig. Hoe kan het dat de ene excelleert in iets en de ander niet? Hoe kan het dat de ene daardoor meer wereldse rijkdom vergaart en het geluk deze persoon lijkt toe te lachen, en bij de ander niet? Daar waar de ene excelleert, daar kan de ander, die niet een vergelijkbaar denkvermogen heeft, daar jaloers op worden en dus boos over worden.

Deze boze mensen verzamelen zich in groepen en bedenken met hun beperkte denkvermogen manieren om de ‘ongelijkheid’ in de wereld meer ‘gelijk’ te trekken. Komt dit je al bekend voor misschien? Inderdaad, de extreme vorm van socialisme. En het staat op het punt om d.m.v. de EU in Europa en d.m.v. de Democraten in de VS de Westerse wereld over te nemen.

“de betekenis van de rijken en de armen, zijnde de wijzen en de eenvoudigen”

Emanuel Swedenborg – Apocalyps Ontvouwd – 836

Wat echte rijkdom is

Rijkdom betekend in de spirituele wereld nooit geld of bezittingen zoals we die in onze aardse wereld kennen. Rijkdom in zijn ware spirituele aard staat gelijk aan de hoeveelheid innerlijke kennis die je bezit. Er zijn er die erg zelfbewust zijn en daardoor automatisch een kleiner aards ego hebben. En er zijn er die zo goed als geen benul hiervan hebben, en daardoor automatisch een groter aards ego hebben.

De rijkdom die je krijgt wanneer je meer innerlijke kennis hebt is enorm. Het hebben van innerlijke kennis betekend dat je een beter beeld hebt bij wat de werkelijke betekenis is van de meest fundamentele onderdelen van het leven. Je hebt dan een dieper begrip van wat de waarde van waarheid is, van wat liefde inhoudt in al zijn verschillende facetten en dat die verschillende facetten er überhaupt zijn.

Je weet beter wat jezelf nodig hebt om in balans te komen en te blijven doordat je niet door je ego belemmert wordt om te kijken waar die angst of blokkering in jou vandaan komt. Hierdoor sta je in de mogelijkheid om steeds maar weer je innerlijke huis en fundering te verbeteren. Deze spirituele vorm van bezitting en de kennis die je vergaard over het leven zelf is de rijkdom van de spirituele wereld en kent ongekende dieptes en mogelijkheden.

“de betekenis van de vrijen en de knechten, zijnde zij die vanuit zich denken en zij die vanuit anderen denken.”

Emanuel Swedenborg – Apocalyps Ontvouwd – 836

Zij die vrij kunnen denken

De meesten van ons herkennen waarschijnlijk de mensen die niet openstaan voor de argumenten die wij aanleveren over de gevaren betreft onderwerpen als Covid-19, de EU of bijvoorbeeld de Nieuwe Wereldorde. Nu, hoewel er enkele verschillen kunnen zijn in de precieze reden hiervoor, is een grote achterliggende reden dat zij dus niet vrij zijn in hun denken. Zij kunnen niet met de aanwezige argumenten een logische beredenering maken dat of wat jij ze aangeeft een hoge mate van waarheid bevat.

Zij berusten hun besluitvormingen en vertrouwen op autoriteiten, waar zij over vermoeden dat deze de middelen hebben en de wil om de juiste beslissingen voor hun te maken. Een label, zoals complottheorieën, wordt daarom dan ook gretig aangetrokken zodat er verder niet meer hoeft te worden nagedacht over de aangeleverde argumenten.

Een deel van deze mensen zullen nooit de switch kunnen maken, omdat zij simpelweg niet het denkvermogen, genoeg zelfbewustzijn hebben, om vanuit hunzelf waarheid te herkennen over spirituele onderwerpen. Aan de andere kant bestaat er ook een deel van de mensen die een bepaalde drempel nodig hebben waarna ze in zullen zien dat wat ze tot die tijd gedaan hebben onjuist is geweest.

Echter, naarmate er meer en meer openbaring vrijkomt en deze mensen steeds vaker de waarheid van zich af blijven drukken, daar zal het moment voorbij gaan en de mogelijkheden op zullen houden te blijven bestaan om zichzelf open te stellen voor de waarheid en liefde vanuit de spirituele wereld, welke samenhangt met de waarheid in de aardse wereld.

“de betekenis van het merkteken, zijnde het teken of de betuiging der erkenning, hier dat zij van die Kerk zijn”

Emanuel Swedenborg – Apocalyps Ontvouwd – 838

Het merkteken als aanduiding van de scheiding der kerken

Het merkteken wordt gegeven omdat de scheiding van de mensen van de ware en valse kerken, en die van de goede en de boze kerken gescheiden worden. Dit betekend dat zich in de spirituele wereld een merkteken zou openbaren ter herkenning van bij welke kerk deze persoon hoort. Het is een verschijnsel wat gebeurd wanneer de oude kerk ophoudt te bestaan en er een nieuwe gevormd dient te worden. In ons vorige artikel ‘Opdat de goeden worden gescheiden van de bozen’ schreven wij hier al over.

Het merkteken is dus spiritueel van aard. Echter, gezien de spirituele wereld samenhangt met de aardse wereld, is het niet uit te sluiten dat het merkteken in een bepaalde aardse vorm ook zichtbaar zal worden in de wereld waarin wij leven. En als dit zo zal zijn, dan zal dit gebeuren bij mensen die zich aansluiten bij de valse en boze kerk.

“hier dus worden met de rechterhand en het voorhoofd de zogenaamde ware en goede dingen van het geloof aangeduid, welke evenwel of niet ware en goede dingen, of valse en boze dingen zijn”

Emanuel Swedenborg – Apocalyps Ontvouwd – 838

Het merkteken is zowel positief als ook negatief

In de spirituele wereld heeft alles betekenis. De hemel zelf is gecreëerd in het lichaam van de mens. Elk onderdeel van het lichaam herbergt daarom een overeenkomstige betekenis. Zo boven, zo beneden. Swedenborg geeft aan dat de rechterhand de ware dingen aanduidt van het geloof en dat het voorhoofd de goede dingen aanduidt van het geloof.

Ter verduidelijking, deze overeenkomstigheden hebben volgens Swedenborg dermate betekenis dat je lichaam zichzelf aanpast naar jouw liefde. En de wil vloeit voort vanuit de liefde. Jouw aangezicht zal om die reden dan ook veranderen in de spirituele wereld wanneer jouw wil veranderd.

In de aardse wereld, waar wij in leven, zien wij deze spirituele merktekens op onze voorhoofd en rechterhand dus in principe niet. Maar doordat de natuurlijke wereld en de hemelse werelden met elkaar verbonden zijn, door overeenkomstigheden, is het te verwachten dat er een lichamelijk merkteken zal komen dat de mensen van de ware en onware dingen zullen onderscheiden. En hoewel een voorhoofd ons wat onrealistisch lijkt, zetten wij ons geld op vaccinatie, inclusief chip, in de rechterhand.