De Nieuwe Kerk: Opdat de goeden worden gescheiden van de bozen

Opdat de Goeden van de Bozen worden gescheiden

Wij lezen, horen en zien: De Apocalyps Ontvouwd, hoofdstuk 11, vers 5

En indien iemand hen zal hebben willen schaden, een vuur zal uitgaan vanuit hun mond, en het zal hun onvrienden verslinden; en indien iemand hen zal hebben willen schaden, die moet aldus worden gedood.

Openbaring Johannes – Swedenborg – H11, V5

We leven in bijzondere tijden. Tijden waarin duidelijke verschillen ontstaan tussen mensen in hun denken en daardoor in hun doen. Een verschijnsel wat zich in onze tijden vooral uit door de termen links versus rechts. We kennen allemaal de mensen die beïnvloed zijn door de mainstream media, welke wij vervolgens blootleggen in hun valsheden en boosheden middels feiten en logica die simpelweg niet geaccepteerd worden door mensen om ons heen. Mensen die zodra ze innerlijk een keuze hebben gemaakt en omschreven kunnen worden als ‘links’, steeds verder afzakken in hun eigen, met de hulp van de mainstream media, gecreëerde fantasiewereld.

Wanneer het einde der kerk voor de deur staat, worden de innerlijke dingen van het Woord, van de Kerk en van den eredienst onthuld en geleerd; de oorzaak is, opdat de goeden worden gescheiden van de bozen; want de innerlijke dingen van het Woord, van de Kerk, en van den eredienst, zijnde de hemelse en de geestelijke dingen, worden opgenomen door de goeden, maar verworpen door de bozen.

De Apocalyps Ontvouwd – Swedenborg – H11, V5

Mijn persoonlijke ervaring is vaak dat er gezegd wordt, wanneer je iemand confronteert met een bron, dan zeggen ze dat je bron onbetrouwbaar is, wat eigelijk betekend dat het een bron is die zij niet kennen en of niet willen kennen, wat schijnbaar een geldige reden is om de bron niet eens te beluisteren of zodra deze wel gelezen of beluisterd wordt er gezocht wordt naar 1 misstap of iets wat lijkt op een misstap en dit te gebruiken om de bron in diskrediet te brengen en vervolgens niks van deze bron aan te nemen. Het is dus een volledige afsluiting van punten die goed voor deze personen kunnen en zouden zijn.

Elke geest immers, zowel de boze als de goede, is in de bescherming des Heren; en wanneer hij van deze is beroofd, valt hij in de boze en de valse dingen van elk geslacht welke uit de hel zijn, en dan valt hij tevens in de handen van hen die daaruit zijn, en bestraffers worden genoemd; deze straffen en martelen hem volgens het boze dat hij van zins was te doen, of dat hij deed; daaruit kan vaststaan, dat de heer hun niet enig boze aandoet, maar dat de boze geest het zichzelf doet, dat is, het boze zelf dat bij hem is.

De Apocalyps Ontvouwd – Swedenborg – H11, V5

De werkelijke reden dat deze mensen niet willen luisteren komt vanuit een gevoel van angst. Wanneer men een bepaalde leeftijd heeft bereikt en niet in staat is gebleken een daarbij behorend zelfbewustzijn te hebben gecreëerd, dat wil zeggen een dermate minimale basis te weten wat goed voor henzelf is, dan is er niet genoeg grond om te blijven staan wanneer dezen gedwongen worden keuzes te moeten maken. Dit creëert een gevoel van angst doordat er geen controle is over wat er op hen afkomt.

IN ÉÉN WOORD, VOOR ZOVEEL ALS IEMAND DE GOEDE DINGEN DER LIEFDE EN DE WARE DINGEN DER LEER SCHADEN, WORDT HIJ VERSLONDEN DOOR HET VUUR EN GEDOOD, DAT IS, WORDT HIJ IN BESLAG GENOMEN DOOR DE BOZE DINGEN EN DOOR DE VALSE DINGEN VAN HET BOZE, EN STERFT HIJ GEESTELIJK; EN DIT GESCHIEDT NIET VANUIT HET GODDELIJKE, MAAR VANUIT HET BOZE ZELF DAT EEN IEDER DOET.

De Apocalypse Ontvouwd – Swedenborg – H11, V5

Wanneer iemand zijn keuze heeft gemaakt om zichzelf af te sluiten en ondanks meerdere pogingen van anderen deze te helpen, d.m.v. nieuwe inzichten en informatie. Dan zal deze persoon zichzelf bij elke volgende keuze steeds verder laten afzakken totdat hij of zij vervalt in voornamelijk boze en valse zaken en zal in deze tegenovergestelde wereld een plek zoeken waar deze persoon zich ‘goed’ bij voelt.

Wat kunnen wij doen zul je misschien denken? Alle dingen zijn zo gemaakt voor een reden die wij vaak niet kunnen zien. Jij bent zo gemaakt zodat je jezelf kunt zien, dat wil zeggen je innerlijke manier van denken en voelen. In hoeverre is je wil puur? Zijn er angsten of andere negatieve punten aan jezelf, die in redelijkheid, aangepakt moeten worden? Wanneer je eerlijk tegen jezelf bent zul je tekortkomingen gaan zien en zodra je deze blijft zien, en wanneer je ongelukkig wordt van het telkens zien van deze tekortkoming, dan zal deze tekortkoming voor jou worden verwijderd en zul je onbewust aan anderen uitstralen dat je deze tekortkoming, een vorm van boosheid of valsheid, hebt overwonnen. Waardoor anderen geïnspireerd worden, automatisch, om vergelijkbaarheden ook te overwinnen. Simpelweg? Wees eerlijk tegen jezelf!